teleport/digital primates

Дигитални примати

Когато сутрин в летен ден или пък в зимен, мразовит, се будиш трудно без желание                                                                               и имаш бързо оправдание да…

teleport/digital primates

Командировка

Маркетинговият директор погледна графика си и изсумтя.„Телепортацията трябваше да ни направи по-свободни и да ни спести време. Или поне така…

Кофти тръпки

Онлайн взаимопомощ На партийното събрание, другари,обобщихме мнения и коментарии създадохме за наши нуждимощна група за взаимопомощбез участието на чужди. В…