Вечерята

Седях на религиозната вечеря със семейството ми и си мислех, че трябва да намерим някой режисьор на абсурда да я…

teleport/digital primates

Дигитални примати

Когато сутрин в летен ден или пък в зимен, мразовит, се будиш трудно без желание                                                                               и имаш бързо оправдание да…

teleport/digital primates

Командировка

Маркетинговият директор погледна графика си и изсумтя.„Телепортацията трябваше да ни направи по-свободни и да ни спести време. Или поне така…