Вечерята

Седях на религиозната вечеря със семейството ми и си мислех, че трябва да намерим някой режисьор на абсурда да я…

teleport/digital primates

Командировка

Маркетинговият директор погледна графика си и изсумтя.„Телепортацията трябваше да ни направи по-свободни и да ни спести време. Или поне така…