teleport/digital primates

Командировка

Маркетинговият директор погледна графика си и изсумтя.„Телепортацията трябваше да ни направи по-свободни и да ни спести време. Или поне така…

Опорки

Едно от най-объркващите неща в социалния свят е това, че взаимно изключващи се неща, могат да са верни едновременно. Ако…