Кофти тръпки

Онлайн взаимопомощ На партийното събрание, другари,обобщихме мнения и коментарии създадохме за наши нуждимощна група за взаимопомощбез участието на чужди. В…

Опорки

Едно от най-объркващите неща в социалния свят е това, че взаимно изключващи се неща, могат да са верни едновременно. Ако…