Говори полът

„Женчо” и „мъжко момиче” – два израза за двата пола, в които ясно и синтезирано си проличава как езикът артикулира…