Опорки

Едно от най-объркващите неща в социалния свят е това, че взаимно изключващи се неща, могат да са верни едновременно. Ако…