За писаните и неписаните правила, Валери Тихото, чувството за справедливост и възмездие и един немец с точна преценка

Заех това „Валери Тихото” от оня политик от зората на прехода „Гошо Тъпото”. Надявам се, като копирам формата на прозвището,…