Поезия

Често изглежда, че поезията е описание на вътрешни състояния. В действителност обаче поезията е по-скоро като натюрморт. Гледаш и пресъздаваш…