Retail* родолюбие

„От любов към България”, „Чуждестранно име – български вкус”, „Ние обичаме България”. Знаете ли какво са тези три фрази? Признанията…