Поезия / Родителство

Майчинство в мерена реч

Бременността

Мамо, затвори очи,

всеки миг светът е друг,

а сега ги отвори:

Ти си друга, аз съм тук.

И във мене се оглежда

с твоите очи света.

Моята душа започва

вътре в твоята душа.

 

Бебето

Човешка душа

в плът три кила

лежи върху мен

и се впива в сърцето ми

като с пипала.

Това, че сега

и ти си в света,

е страшно хубаво

и само е страшно,

също така.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *