На обща база

Senior Poke Excellence Manager

Ние сме Hanamerigode – лидер в подбора, намирането и загубването на персонал. За наш клиент, глобална компания със сложни процеси, която наскоро добави поредно звено в нелепа надежда то да е мост между други шест, които вече са в хаос, търсим Старши Ръчкач/Давач на Зор или Senior Poke Excellence Manager.

Описание на длъжността

Senior Poke Excellence Manager-ът е базиран в централния офис на компанията с едничката цел да бъде жив мост между административни звена, които са взаимно отвратени от процесите си, без дори да ги познават, и работят поради тази причина с крайно бавни темпове. Негова основна задача са стресиращите напомняния за крайни срокове, ходенето от бюро на бюро, но също така и дийпдайв в междуличностните проблеми на колектива и преводът от български на български.

Длъжността е подчинена на Poke Excellence Area VP-то за съответния регион и има матрична и кармична връзка с Project Manager-ите, Административния Директор и всички отдели при нужда. Успешното приключване на проекти по венерически път е на лична отговорност, компанията нито санкционира, нито толерира подхода, а се интересува от резултатите. Все пак декламирането на Коуд ъф кондъкта е винаги във ваш плюс.

Изисквания към кандидатите

Успешният Senior Poke Excellence Manager умее да приоритизира това, чието забавяне би било истински гъзоболно, както и да протака нещата, за които само се реве, но не са същностни. По-важно, както всеки желан служител следва да осъзнава, че да създаде убеденост за свършена работа е по-важно от фактическото състояние на нещата. Добрият кандидат е този, който не взима страна в споровете между отделите, без значение кой гъз е виновен по същество, а само отсява какво е нужно да се направи, за да се придвижи напред дадена задача, без да дразни шефа. Той/тя трябва да е готов/а да научи процеси, процедури, бюрокрация и всевъзможни технически ограничения в тази или онази информационна система, както и в пракитиките с бумаги, на които разни отживели закони ни задължават.

Формалните изисквания включват:

  • Всеки кандидат да представи диплома за вишо някакво, за да защитим тезата, че позицията е на ниво, никой не я гледа тая диплома;
  • Пиджън инглиша да включва „quarterly performance”, „in a nutshell”, още леверидж, моментум, диплоймънт и тн, произнесени в правилния момент и пред правилните хора, защото трябва да говорите на един език с другите празнодумци;
  • Опит в голяма структура, защото едничкото, на което нямаме ресурса да ви научим, е как да оцелявате в хаоса;
  • Естествена лидерска осанка, защото формални правомощия няма да имате, а ние развиваме култура на лидерство за всички, която унищожава умението да следваш дисциплинирано.

Какво предлагаме

Вие вече знаете, че предизвикателна работа в динамична среда значи поток от информация, непосилен за единичното съзнание. Е, предлагаме го и ние. Вие вече знаете, че възможности за развитие и кариерно израстване значи, че на всяка следваща стъпка ще става все по-зле. Е, и ние го предлагаме. Вие вече знаете, че грижата за вашето персоналити и индивидуални нужди в етична корпоративна култура значи, че ще имаш десет вида кафе и лигавщините ти ще бъдат търпяни (че и поощрявани), стига да не очакваш истински съпорт и колеги, които се вълнуват за резултата от работата си. Това са световните бизнес тенденции и ние сме горди, че и при нас е така.

Последна, но не и по значение, е силата на лоялността, превъзхождана единствено от силата на лой-алността. Кандидатурите ще бъдат разглеждани строго поверително, т.е. всяко обсъждане на личността ви, ще е строго съпроводено от „ти не споделяй”. Имате две седмици да ни порърсите, а после още два месеца, докато ние се накумим.

2 thoughts on “Senior Poke Excellence Manager

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *